Praktické informace

Covid info

Dle aktuálně platných nařízení vlády ČR je vstup na regulované akce umožněn pouze divákům, kteří splní jednu z následujících podmínek vstupu:

- negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
- negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin
- absolvování samotestu na místě s negativním výsledkem
- on line potvrzení o podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce
- laboratorní potvrzení o prodělaném onemocnění Covidem 19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce
- potvrzení o očkování proti Covidu 19, přičemž od poslední dávky vakcíny(druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Před návštěvou koncertu festivalu Struny podzimu doporučujeme sledovat aktuálně platná nařízení vlády týkající se opatření, která jsou souhrnně uvedena a průběžně aktualizována na https://covid.gov.cz/

Vstupem do místa konání návštěvníci souhlasí s Pořadatelskými podmínkami  a zároveň deklarují, že splňují podmínky pro účast na kulturních akcích uvedených výše. Návštěvníci berou na vědomí, že ze strany pořadatele může proběhnout namátková kontrola plnění podmínek pro účast na kulturních akcích. V případě neumožnění kontroly nebo v případě nesplnění podmínek bude takový návštěvník neprodleně z areálu vykázán. 

Návštěvníci se zavazují během produkcí mít nasazený respirátor min. FFP2, dodržovat bezpečné rozestupy tam, kde je to možné.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude návštěvník vpuštěn do místa konání a nevzniká mu nárok na vrácení vstupného.