České muzeum hudby

Karmelitská 2, Praha 1 - Malá Strana

Nové sídlo Českého muzea hudby, jedné ze součástí Národního muzea, se nachází v bývalém kostele sv. Máří Magdaleny na Malé Straně v Karmelitské ulici. Podoba budovy krystalizovala v peripetiích dějinných událostí od středověku do současnosti. Dnešní podoba budovy vychází hlavně z podoby, kterou ji vtiskl barokní stavitel Francesco Caratti, a z klasicistní adaptace, k níž došlo v roce 1790. V letech 1791–1849 zde fungovala pražská pošta, od roku 1854 budovu užívalo až do svého zrušení v roce 1948 četnictvo, po roce 1948 zde sídlo až do konce 20. století našel Státní ústřední archív. Rekonstrukce pro potřeby Českého muzea hudby očistila stavbu od většiny rušivých pozdějších úprav a naopak zdůraznila kvalitní prvky, především dominantní vestavěné pilířové schodiště a neobvyklou symbiózu raně barokní církevní architektury s klasicistní užitkovou přestavbou.

České muzeum hudby_britten_45Česke muzeum hudbyČeské muzeum hudby 2010

Česke muzeum hudby

Program

Všechny vstupenky jsou zarezervovány, přidejte se na čekací list a máte šanci!


zavřít